Náš tým

Mgr. Michaela Krušinová

Studium:

2004-2008 Střední zdravotnická škola Hradec Králové

2012-2015 Bakalářské studium ošetřovatelství  na VŠZ a SP Sv.Alžběty Příbram

2016-2018 Magisterské studium na VŠZ a SP Sv.Alžběty Bratislava

2016 kurz kinesiotapingu

2017 kurz pro převazy ran

Registr zdravotních sester  od 2015

Praxe:

2008-2010 zdravotní sestra domácí péče HOMECARE

2012-2015 zdravotní sestra v mé ordinaciMUDr. Zuzana Zaklová


20.6.1986  promoce na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze

13.5.1992  atestace I.st. z hygieny a epidemiologie

6. 5. 1998  atestace z všeobecného lékařství na Institutu postgradualního
                vzdělávání ve zdravotnictví v Praze

29.5.1998  získání licence České lékařské komory k výkonu soukromé lékařské praxe
                v oboru všeobecné lékařství

25.6.1998  vydáno rozhodnutí o registaci nestátního zdravotnického zařízení

Diplom ČLK celoživotního vzdělávání lékařů platný do 18.12.2022

Členství v České lékařské komoře , Sdružení praktických lékařů a Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP