Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění .

Nepřijímám platební karty.

Výpis ze zdravotní dokumentace

270 Kč

Vystavení zdravotního průkazu

200 Kč

Vyšetření pro potvrzení přihlášky na SŠ studium

200 Kč

Vyšetření žadatele o řidičský průkaz - nový, nebo rozšíření

500 Kč

Vyšetření držitele řidičského průkazu nad 65 let

300 Kč

Vstupní prohlídka na žádost zaměstnavatele

500 Kč

Vyplnění lékařských nálezů pro účely pojišťoven - úrazy, uzavírání komerčního pojištění

270 Kč

Zbrojní pas, dobrovolní hasiči , myslivci , vodáci, vodní plavidla

500 Kč

Aplikace očkovací látky nehrazené zdravotní pojišťovnou-administrativa, poučení, dohled sestry

200 Kč

Kopírování zdravotnické dokumentace  

 

      - do 1/2 hodiny práce zdravotnického personálu

120 Kč

       - 1  hodina práce zdravotnického personálu

240 Kč

       - A4 -  jednostranná kopie

   5  Kč

 

 

Potvrzení přihlášky na VŠ, tábory - práce s dětmi

 

zdarma

 

Tejpování dle rozsahu

90 - 180 Kč