Ceny výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění od 1.1.2024

Nepřijímám platební karty.

Výpis ze zdravotní dokumentace

350 Kč

Rouška

10 Kč

Vyšetření pro potvrzení přihlášky na SŠ studium

300 Kč

Vyšetření žadatele o řidičský průkaz - nový, nebo rozšíření

600 Kč

Vyšetření držitele řidičského průkazu nad 65 let

400 Kč

Vstupní a výstupní prohlídka na žádost zaměstnavatele

700 Kč

Vyplnění lékařských nálezů pro účely pojišťoven - úrazy, uzavírání komerčního pojištění dle rozsahu

400-600 Kč

Zbrojní pas, dobrovolní hasiči , myslivci , vodáci, vodní plavidla

600 Kč

Aplikace očkovací látky nehrazené zdravotní pojišťovnou-administrativa, poučení, dohled sestry

280 Kč

Kopírování zdravotnické dokumentace  

 

      - do 1/2 hodiny práce zdravotnického personálu

120 Kč

       - 1  hodina práce zdravotnického personálu

240 Kč

       - A4 -  jednostranná kopie

   10 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace do 3 dnů                                               

450 Kč

Potvrzení přihlášky na VŠ, tábory - práce s dětmi

 

zdarma

 

Tejpování dle rozsahu

90 - 180 Kč