Vybavení ordinace :

PCR test na pertussi 

 

Tlakový Holter 

- 24 hodinové monitorování krevního tlaku v domácím prostředí
 

STREP TEST

- rychlý test pro diagnostiku streptokokových infekcí,výsledek je k dispozici do 5 minut
 

MESI mTABLET ABI

- chytré měření kotníkových tlaků, detekuje závažná onemocnění periferních tepen 
 

Glukometr

- je přenosný přístroj k měření hladiny cukru v krvi  , k vyšetření se odebírá kapka krve z prstu ruky, a výsledek je k dispozici během pár vteřin.

CoaguChek XS - INR test

- používá se k monitorování léčby Warfarinem, k vyšetření se odebírá kapka krve z prstu ruky a výsledek je k dispozici během pár vteřin.Test je hrazený zdravotní pojišťovnou.

Přístroj QuikRead go - CRP test a FOB test 

-  C reaktivní protein  /CRP/ je bílkovinou akutního zánětu, jeho hladina se zvyšuje u bakteriálních zánětů. Vyšetření CRP pomáhá při rozhodnutí o léčbě antibiotiky  a  k posouzení závažnosti zdravotního poškození . Odběr krve a výsledek testu je stejný jako při INR testu.Test je hrazený zdravotní pojišťovnou.

-  FOB test  je screeningový test na kolorektální karcinom ,detekuje přítomnost  hemoglobinu ve stolici. Test je hrazený zdravotní pojišťovnou 1x za rok ve věku 50-55 let, dál 1x2 roky.

Oxymetr

- je přenosný přístroj pro měření tepové frekvence a nasycení krve kyslíkem, vyšetření je nebolestivé a spočívá ve vložení prstu do přístroje. Výsledek je k dispozici ihned.

Alkohol tester

- je přenosný přístroj k měření hladiny alkoholu v dechu

Otoskop

- je přenosný přístroj, který slouží k vyšetření zevního zvukovodu a bubínku

Kufříkový kyslíkový komplet

 

Optotyp

- je osvětlená tabulka ,která slouží k vyšetření zraku

ISHIHARA test

- je test pro zjištění poruch barevného vidění a barvosleposti