Co nabízíme:

- rozsah poskytovaných služeb je vázán odborností všeobecného praktického lékařství

- diagnostiku a léčbu akutních a chronických onemocnění, dispenzární péči

- první pomoc u akutních stavů, zajištění návaznosti na odborné ambulance a nemocniční oddělení FN Hradec Králové

- provádíme preventivní prohlídky podle vyhlášky č. 70/2012 Sb. o preventivních prohlídkách, která stanovuje rozsah a časové rozmezí prohlídek

- odběry krve a biologického materiálu přímo v ordinaci

- provádíme povinné a nepovinné očkování

- nabízíme možnost objednat se na vyšetření na předem dohodnutý čas 

- dispenzární péči o stabilizovaného diabetika a hypertonika