MUDr. Zuzana Zaklová


20.6.1986  promoce na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze

13.5.1992  atestace I.st. z hygieny a epidemiologie

6. 5. 1998  atestace z všeobecného lékařství na Institutu postgradualního
                vzdělávání ve zdravotnictví v Praze

29.5.1998  získání licence České lékařské komory k výkonu soukromé lékařské praxe
                v oboru všeobecné lékařství

25.6.1998  vydáno rozhodnutí o registaci nestátního zdravotnického zařízení

Diplom ČLK celoživotního vzdělávání lékařů platný do 18.12.2027

Členství v České lékařské komoře , Sdružení praktických lékařů a Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP