Tísňová volání

155    Zdravotnická záchranná služba

150    Hasičský záchranný sbor 

158    Policie ČR

+420 1210  jednotné číslo Horské služby v celé ČR 

1221  Covidová linka